WYNIKI / RESULTS (U23 & U17)

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w szermierce na wózkach Szabla Kilińskiego
Wheelchair Fencing World Championships Szabla Kilinskiego U23 & U17
3 - 7 lipca 2017 / 3rd - 7th July 2017

2017 World Championships U17, Warsaw

7 lipca 2017 / 7th july 2017
Floret kobiet A / Foil female A
Szpada mężczyzn A /Epee male A

6 lipca 2017 / 6th july 2017
Szpada kobiet A / Epee female A
Floret mężczyzn A/Foil male A

2017 World Championships U23, Warsaw

5 lipca 2017 / 5th july 2017
Floret kobiet A / Foil female A
Szpada mężczyzn A /Epee male A

4 lipca 2017 / 4th july 2017
Szpada kobiet A / Epee female A
Floret mężczyzn A /Foil male A

3 lipca 2017 / 3rd july 2017
Szabla kobiet A / Sabre female A
Szabla mężczyzn A / Sabre male A

ARCHIWUM WYNIKÓW / RESULTS' ARCHIVES (WORLD CUP)

WYNIKI / RESULTS (WORLD CUP)

Puchar Świata w szermierce na wózkach Szabla Kilińskiego / Wheelchair Fencing World Cup Szabla Kilinskiego

29 czerwca - 2 lipca 2017 / 29th June - 2nd July 2017

2 lipca 2017 / 2nd July 2017
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Drużynowa szpada mężczyzn / LINK TO LIVE RESULTS Epee male Senior Team
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Drużynowa szabla kobiet / LINK TO LIVE RESULTS Sabre female Senior Team
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Drużynowa szabla mężczyzn / LINK TO LIVE RESULTS Sabre male Senior Team

1 lipca 2017 / 1th July 2017
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Floret kobiety A / LINK TO LIVE RESULTS Foil female Senior Individuel A
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Szabla kobiety B / LINK TO LIVE RESULTS Sabre female Senior Individuel B
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Szabla mężczyźni A / LINK TO LIVE RESULTS Sabre male Senior Individuel A
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Szabla mężczyźni B / LINK TO LIVE RESULTS Sabre male Senior Individuel B
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO Szapada mężczyźni C / LINK TO LIVE RESULTS Epee male Senior Individuel C

30 czerwca 2017 / 30th June 2017
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO szpada mężczyźni A / LINK TO LIVE RESULTS Epee man A
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO szpada mężczyźni B / LINK TO LIVE RESULTS Epee men B
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO szabla kobiety A / LINK TO LIVE RESULTS Sabre female A
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO floret kobiety B / LINK TO LIVE RESULTS Foil female B

29 czerwca 2017 / 29th June 2017
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO floret mężczyźni A / LINK TO LIVE RESULTS Foil male Senior Individuel A
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO floret mężczyźni B / LINK TO LIVE RESULTS Foil male Senior Individuel B
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO floret mężczyźni C / LINK TO LIVE RESULTS Foil male Senior Individuel C
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO szpada kobiety A / LINK TO LIVE RESULTS Epee female Senior Individuel A
LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO szpada kobiety B / LINK TO LIVE RESULTS Epee female Senior Individuel B