Puchar Świata 2021 - wyniki/World Cup 2021 - results

https://www.wheelchairfencing.live/en/

Wyniki, dzień pierwszy/Results, day 1 – 8.07.2021:

Szpada kobiet, kat. A/Epee women’s, cat. A: kliknij tutaj/click here

Szpada kobiet, kat. B/Epee women’s, cat. B: kliknij tutaj/click here

Szpada mężczyzn, kat. C/Epee men’s, cat. C: kliknij tutaj/click here

Szabla mężczyzn, kat. A/Sabre men’s, cat. A: kliknij tutaj/click here

Szabla mężczyzn, kat. B/Sabre men’s, cat. B: kliknij tutaj/click here

 

Wyniki, dzień drugi/Results, day 2 – 9.07.2021:

Floret kobiet, kat. A/Foil women’s, cat. A: kliknij tutaj/click here

Floret kobiet, kat. B/Foil women’s, cat. B: kliknij tutaj/click here

Floret mężczyzn, kat. A/Foil men’s, cat. A: kliknij tutaj/click here

Floret mężczyzn, kat. B/Foil men’s, cat. B: kliknij tutaj/click here

Floret mężczyzn, kat. C/Foil men’s, cat. C: kliknij tutaj/click here

 

Wyniki, dzień trzeci/Results, day 3 – 10.07.2021:

Szabla kobiet, kat. A/Sabre women’s, cat. A: kliknij tutaj/click here

Szabla kobiet, kat. B/Sabre women’s, cat. B: kliknij tutaj/click here

Szpada mężczyzn, kat. A/Epee men’s, cat. A: kliknij tutaj/click here

Szpada mężczyzn, kat. B/Epee men’s, cat. B: kliknij tutaj/click here

 

Wyniki, dzień czwarty/Results, day 4 – 11.07.2021:

Szpada mężczyzn drużynowo/Epee men’s team: kliknij tutaj/click here

Floret kobiet drużynowo/Foil women’s team: kliknij tutaj/click here

Mistrzostwa świata 2021 - wyniki/World Championships 2021 - results

https://www.wheelchairfencing.live/en/

Wyniki, dzień pierwszy/Results, day 1 – 5.07.2021:

Szpada kobiet, kat. C/Epee women’s, cat. C: kliknij tutaj/click here

Szpada mężczyzn, kat. C/Epee men’s, cat. C: kliknij tutaj/click here

Szabla mężczyzn, drużynowo/Sabre men’s team: kliknij tutaj/click here

 

Wyniki, dzień drugi/Results, day 2 – 6.07.2021:

Floret kobiet, kat. C/Foil women’s, cat. C: kliknij tutaj/click here

Floret mężczyzn, kat. C/Foil men’s, cat. C: kliknij tutaj/click here

Szabla kobiet, drużynowo/Sabre women’s team: kliknij tutaj/click here

WYNIKI XIX EDYCJI PŚ 2019 / RESULTS FROM 2019

http://www.wheelchairfencing.live/en/competition/173-2019/tournament/

Wyniki 2019, dzień pierwszy/Results 2019, day 1:

Szabla mężczyzn, kat. A/Sabre male cat. A documentation-80-2019-Sabre-male-Individual-Senior-A

Szabla mężczyzn, kat. B/Sabre male cat. B documentation-81-2019-Sabre-male-Individual-Senior-B

Szpada kobiet, kat. A/Epee female, cat. A documentation-82-2019-Epee-female-Individual-Senior-A

Szpada kobiet, kat. B/Epee female, cat. B documentation-84-2019-Epee-female-Individual-Senior-B

Floret (mężczyźni + kobiety, kat. otwarta), kat. C/Foil (male and female, open category), cat. C documentation-76-2019-Foil-male-female-Individual-Senior-C

Wyniki 2019, dzień drugi/Results 2019, day 2:

Floret mężczyzn, kat. A/Foil male, cat. A documentation-74-2019-Foil-male-Individual-Senior-A

Floret mężczyzn, kat. B/Foil male, cat. B documentation-75-2019-Foil-male-Individual-Senior-B

Szpada (mężczyzn i kobiet, kat. otwarta), kat. C/Epee (male and female category), cat. C documentation-79-2019-Epee-male-Individual-Senior-C

Floret kobiet, kat. A/Foil female, cat. A documentation-83-2019-Foil-female-Individual-Senior-A

Floret kobiet, kat. B/Foil female, cat. B documentation-85-2019-Foil-female-Individual-Senior-B

Wyniki 2019, dzień trzeci/Results 2019, day 3:

Szpada mężczyzn, kat. A/Epee male, cat. A documentation-77-2019-Epee-male-Individual-Senior-A

Szpada mężczyzn, kat. B/Epee male, cat. B documentation-78-2019-Epee-male-Individual-Senior-B

Szabla kobiet, kat. A/Sabre female, cat. A documentation-86-2019-Sabre-female-Individual-Senior-A

Szabla kobiet, kat. B/Sabre female, cat. B documentation-87-2019-Sabre-female-Individual-Senior-B

Wyniki 2019, dzień czwarty/Results 2019, day 4:

Floret mężczyzn, drużyny/Foil male team documentation-88-2019-Foil-male-Team-Senior

Szpada kobiet, drużyny/Epee female team documentation-89-2019-Epee-female-Team-Senior

Wyniki 2019, dzień piąty/Results 2019, day 5:

Szabla mężczyzn, drużyny/Sabre male team documentation-236-2019-Sabre-male-Team-Senior

Szabla kobiet, drużyny/Sabre female team documentation-400-2019-Sabre-female-Team-Senior

 

 

WYNIKI XVII EDYCJI 2018 / RESULTS FROM 2018

Puchar Świata w szermierce na wózkach Szabla Kilińskiego
Wheelchair Fencing World Cup Szabla Kilinskiego
5 - 8 lipca 2018 / 5th - 8th July 2018

05.07.2018

Foil man cat.A: result Foil M A (table: de-overview-12 Foil M A, pools: pool-results-11 Foil M A)

Foil man cat.B: result Foil M B (table: de-overview-4 Foil M B, pools: pool-results-3 Foil M B)

Foil man cat.C: result Foil M C (table:de-overview-20 Foil M C , pools: pool-results-19 Foil M C)

Epee woman cat.A: result Epee F A (table: de-overview-16 Epee F A, pools: pool-results-15 Epee F A)

Epee woman cat.B: result Epee F B (table: de-overview-18 Epee F B, pools: pool-results-17 Epee F B)

06.07.2018

Epee man cat.A: result Epee M A (table: de-overview-22 Epee M A, pools: pool-results-21 Epee M A)

Epee man cat.B: result Epee M B (table: de-overview-24 Epee M B, pools: pool-results-23 Epee M B)

Foil woman cat.A: result Foil F A (table: de-overview-26 Foil F A, pools: pool-results-25 Foil F A)

Foil woman cat.B: result Foil F B (table: de-overview-28 Foil F B, pools: pool-results-27 Foil F B)

07.07.2018

Sabre man cat.A: result Sabre M A (table: de-overview-40 Sabre M A, pools: pool-results-39 Sabre M A)

Sabre man cat.B: result Sabre M B (table: de-overview-38 Sabre M A, pools: pool-results-37 Sabre M B)

Sabre woman cat.A: result Sabre F A (table: de-overview-32 Sabre F A, pools: pool-results-31 Sabre F A)

Sabre woman cat.B: result Sabre F B (table: de-overview-34 Sabre F B, pools: pool-results-33 Sabre F B)

Epee man cat.C: result Epee M C (table: de-overview-30 Epee M C, pools: pool-results-29 Epee M C)

08.07.2018

Foil man by teams: result Foil M T (table: de-overview-44 Foil M T)

Epee woman by teams: result Epee F T (table: de-overview-45 Epee F T)